Istnieją różne powody, dlaczego strony związane umową o pracę chciałyby zmienić niektóre warunki. Na przykład, pracownik może chcieć uzyskać lepszą płacę lub lepsze korzyści. On lub ona może nawet chcieć zmienić godziny pracy z powodu zwiększonych obowiązków domowych. Z drugiej strony, pracodawca może chcieć zreorganizować całą swoją organizację z powodów takich jak rosnące koszty i surowe warunki ekonomiczne. Umowa o pracę może zostać zmieniona tylko wtedy, gdy obie zainteresowane strony są w zgodzie. Pracodawcy muszą jednak zachować szczególną ostrożność przy rewizji umowy o pracę. Oto pięć kluczowych wskazówek, których należy przestrzegać przed zmianą umowy o pracę:

Badaj uważnie nową umowę

Jeśli pracodawca przedstawi Ci nową umowę o pracę, pierwszym krokiem powinno być zawsze uważne zapoznanie się z nią i odnotowanie proponowanych zmian. Jeśli umowa została sporządzona ustnie, poproś pracodawcę o przedstawienie pisemnego oświadczenia o zatrudnieniu €™. Prawna umowa o pracę może mieć formę umowy ustnej lub pisemnego, podpisanego dokumentu. Jednakże obie strony powinny uzgodnić, jak prawidłowo zmienić umowę o pracę.

Nie musisz zgadzać się ze wszystkim

W przeciwieństwie do tego, co niektórzy myślą, nie jesteś zobowiązany do powiedzenia “tak” każdemu, co pracodawca sugeruje. Istnieje pewien próg, który musi osiągnąć każdy pracodawca. Na przykład wszyscy pracownicy muszą być wynagradzani powyżej minimalnej płacy krajowej. Jeżeli uzgodnione warunki naruszają takie minimalne zobowiązania, prawo jest oczywiście nadrzędne wobec tych warunków. Jeśli czujesz, że w proponowanym dokumencie pominięto jakiś szczegół, wynegocjuj z pracodawcą sposób wyjścia.

Pracowników należy skonsultować się z pracownikiem przed wdrożeniem

Przed wdrożeniem zmian w proponowanym przez Ciebie dokumencie, pracodawca musi porozmawiać ze swoimi pracownikami. Dokonywanie zmian w umowie bez uprzedniej zgody pracowników może w niektórych przypadkach stanowić podstawę do naruszenia umowy. To stworzyłoby zły obraz i postawiłoby Cię na loggerheads z prawem. Istnieją jednak przypadki, w których darowizny nie wymagają formalnej zgody pracowników. Jednym z przykładów jest podwyżka wynagrodzenia.
<

Pracownicy mogą szukać wyjaśnień

W przypadkach, gdy pracownik nie rozumie pewnych zmian (lub zadaje pytania dotyczące motywu proponowanych zmian), zaleca się, aby szukał wyjaśnienia. W końcu prawnie wiążąca umowa może mieć bezpośredni wpływ na pracownika. Zmiany wprowadzone w umowie o pracę powinny poprawić warunki pracy pracowników przy jednoczesnym zwiększeniu efektywności i wydajności przedsiębiorstwa.

Pracodawcy mogą po prostu rozwiązać istniejącą umowę

Niektórzy pracodawcy są kuszeni, aby rozwiązać istniejącą umowę o pracę, gdy nie osiągnięto porozumienia w sprawie zmiany umowy. W świetle prawa, rozwiązanie to obejmuje zwolnienie pracownika. Oznacza to, że pracownicy, którzy pracują w firmie od ponad 2 lat, mają podstawy do pozwania pracodawcy o niesprawiedliwe zwolnienie. Pracodawcy powinni być generalnie kierowani przez SOSR (jakiś inny istotny powód) przed dokonaniem tak drastycznych zwolnień. Jeszcze lepiej, powinni skonsultować się z prawnikami przed przystąpieniem do zmiany umowy o pracę.
Kategorie: Porady

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *