Ulepszanie podłoża gruntowego- metody stabilizacji gruntu.

Przez intermedialna PL, 14 luty, 2022

Ulepszanie podłoża gruntowego to dokładne wymieszanie gruntu z substancjami stabilizującymi, oraz stosuje się środki ulepszające, takie jak między innymi: wapno, popioły lotne, środki jonowymienne. Stabilizacja gruntu polega na bardzo dokładnym wymieszaniu gruntu, przy jak najlepszej optymalnej wilgotności wraz ze spoiwem hydraulicznym. Taka stabilizacja gruntu ma za zadanie uzyskanie założonych parametrów wytrzymałości konstrukcji. Po wykonaniu stabilizacji wykonuje się również podbudowę pomocniczą i zasadniczą oraz co ważne ulepszone podłoże. Aby ulepszyć podłoże, gruntowe wykonuje się: stabilizację cementem, wapnem, popiołami lotnymi, spoiwami, oraz stabilizację chemiczną środkami jonowymiennymi. Do rodzajów stabilizacji zaliczamy: stabilizacje na miejscu ( in situ), stabilizację w mieszarce stacjonarnej KMA (in place).

Tagi

Komentarze